121212 (12 Desember 2012) : Tanda Tanda Kiamat

27 Mei

defee

Masih spekulasi perihal kapan datangnya hari kiamat. Dan prediksi ini bersumber dari para ahli yang bisa kita tarik benang merah dari penjelasan mereka masing-masing. Prediksi ini kita dapatkan berupa Hadist Rasulullah Saw, ramalan Bangsa (Peradaban Kaum) Maya, pengikut sekte Apokaliptis (kiamat),

TANDA-TANDA KIAMAT KECIL

1) Banyaknya bukit dan gunung yang telah lenyap dari tempatnya kerana pemusnahan dan pembinaan.

2) Banyak terjadi gempa bumi di mana-mana.

3) Orang-orang congkak & bongkak sama menjadi Kepala Pimpinan.

4) Orang yang kukuh dan kuat agamanya dalam mengamalkan agamanya ibarat orang yang menggenggam bara api, kerana sudah tidak adanya orang lain yang mahu membantunya di waktu orang lain meninggalkan sunnah dan syariat Islam.

5) Banyaknya orang bodoh Al-Quran yang rajin beribadat, sehingga mudah dirayu iblis dan syaitan.

6) Adanya orang yang ahli membaca Al-Quran, tetapi fasik, yakni meninggalkan solat dianggap mudah & remeh.

7) Al-Quran dijual-belikan ( bermaksud mencari faedah sendiri ) jika ada pelaburannya mahu membacanya, jika tidak, tidak mahu membacanya.

8)Orang sama memperbaiki masjid-masjidnya, tetapi tidak mahu memelihara ibadahnya dalam masjid itu. Contohnya;- sudah jarang orang yang beri’tikaf atau berjemaah di masjid itu, selain setiap Maghrib sahaja, kalau tidak waktu Maghrib masjid senantiasa kosong.

9) Banyak turun hujan, akan tetapi sedikit tumbuh-tumbuhan.

10) Banyak orang menjadi kepala pimpinan, akan tetapi jarang sekali yang dapat dipercaya.

11) Ramai para Salihin (orang-orang soleh) meninggal dunia.

12) Banyaknya anak yang berani terhadap orang tuanya ( derhaka terhadap orang tuanya ).

13) Terdapat hujan di musim kemarau.

14) Para pendusta dianggap benar, dan orang yang jujur dibohongi dan tidak dipercaya lagi.

15) Banyaknya pengkhianat yang dipercaya dan orang yang dipercaya dikhianati.

16) Orang yang jauh menjadi akrab dan sanak famili pula menjadi jauh dan terputus.

17) Setiap desa dikepalai orang-orang munafik.

18) Setiap pasar dikepalai orang-orang jahat dan ahli maksiat.

19) Tempat-tempat pengimaman sama dihias.

20) Banyak hati manusia yang lupa terhadap Allah.

21) Banyaknya anak dari perzinahan.

22) Banyaknya minuman keras (arak).

23) Perdagangan menjadi banyak dan ramai, ramai kaum wanita (isteri) yang membantu suaminya dalam masalah perdagangan itu.

24) Banyak manusia memutus tali persaudaraan.

25) Pemimpin dan orang-orang yang menerima amanat menganggap sebagai sudah seperti menerima ghanimah (rampasan harta perang).

26) Orang kaya dan pemimpin sudah sama berat mengeluarkan zakat seperti halnya berat membayar tanggungan kerana pembolotan harta.

27) Ramai orang menuntut ilmu tidak kerana agamanya, akan tetapi dengan maksud memperoleh pangkat dan kedudukan.

28) Banyaknya kaum suami yang menuruti kehendak isterinya, berani terhadap ibunya, dekat dengan kawannya tetapi jauh dari ayahnya.

29) Di dalam masjid sama mengeras-ngeraskan suaranya.

30) Banyak orang yang dimuliakan kerana dikhuatirkan keburukannya.

31) Para pembesar dan penguasa sama berbuat zina.

32) Banyaknya pemuda yang menjadi ratu (pondan).

33) Adanya orang yang membunuh saudaranya, tetapi ia tidak tahu apa sebabnya ia membunuh saudaranya itu.

34) Orang-orang yang rendah sama menjadi pangkat.

35) Orang-orang mulia menjadi rendah, yakni tidak menjadi pangkat. Orang mulia di sini adalah orang yang ketika memperoleh kedudukan ia tidak sombong dan tidak lupa terhadap keadaan sebelum memperoleh pangkat dan kedudukan.

36) Kitab suci Al-Quran dihina dan diremehkan.

37) Agama Islam ibarat orang dalam rantauan.

38) Ramai orang kahwin di jalan-jalan.

39) Dua saudara seayah dan seibu sama berselisih dan bertentangan.

40) Orang perang memakai upah.

41) Adanya para wanita menjadi Sultan, yakni memegang kekuasaan.

42) Adanya orang-orang bodoh menjadi pemimpin.

43) Orang besar tidak menyayangi kaum rendahan (rakyat kecil dan sebaliknya).

44) Tujuan hidup setiap orang hanya memikirkan keperluan perutnya tetapi tidak memikirkan agamanya.

45) Wanita (isteri) dijadikan kiblat oleh suami, yakni lelaki (suami) tidak berani mengerjakan sesuatu selama belum minta izin pada isterinya.

46) Dirham & dinar dianggap sebagai agama setiap manusia. Maksudnya, kehidupannya di dunia hanya dipergunakan untuk mencari wang.

47) Orang alim dibunuh sama seperti halnya membunuh anjing.

48) Orang alim sudah tidak ditaati.

49) Orang alim sudah tidak disenangi.

50) Adanya harta pusaka (warisan) tidak dibahagi.

51) Banyaknya orang yang sama mengadu jika barang dagangannya tidak beruntung.

52) Orang kaya sama dimuliakan kerana harta bendanya.

53) Banyaknya terjadi perceraian suami isteri.

54) Banyak terjadi kematian secara mendadak.

55) Banyak lelaki menyerupai kaum wanita, dan banyak kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki.

56) Al-Quran dilagu-lagukan untuk permainan seruling..

57) Pemuda sama naik mimbar.

58) Banyak gerombolan (golongan) tubuhnya tubuh manusia, akan tetapi hatinya adalah hati syaitan (jahat).

59) Banyak terjadi pembunuhan.

60) Meluapnya kaum wanita, sehingga terjadi 50 wanita hanya diduduki seorang lelaki. Maksudnya, seorang lelaki itu mempunyai keluarga wanita banyaknya 50 orang, dari anaknya, saudaranya, cucunya dan lain-lain, yang semuanya dalam tanggungan seorang lelaki.

61) Orang-orang alim (para Ulama’) sama condong terhadap pemerintah lalu menghalalkan barang yang haram, dan mengharamkan barang yang halal seperti lesen arak,dan judi dihalalkan manakala lesen berniaga di tepi jalan diharamkan oleh penguasa tempatan.

62) Banyaknya harta riba dan rasuah wang.

63) Banyak orang gemuk naik mimbar. Maksudnya, ramai orang yang berkhutbah tidak merasa takut terhadap kejadian di Akhirat, mereka sama berpidato dan mempermudahkan nasihat urusan Akhirat.

64) Banyaknya hati yang rusak bagi para manusia (Gelisah)..

65) Banyaknya orang yang bermegah dan meninggikan bangunan rumahnya.

66) Banyak orang yang memperjual belikan hukum (undang-undang yang diadili dengan wang rasuah dan suapan).

67) Banyak orang yang mempermudah masalah talak (perceraian).

68) Banyak orang menjual hukum. Maksudnya, menerima harta kerana perihal agama atau rela mengorbankan agamanya asal tidak korban harta bendanya

TANDA-TANDA KIAMAT BESAR

1) Seorang hamba sahaya perempuan dikawini tuannya.

2) Orang-orang miskin dan pekerjaannya mengembala kambing tiba-tiba menjadi para pemimpin manusia banyak.

3) Para pengembala yang sama, bermegah-megahan dengan gedung-gedung besar dan tinggi-tinggi.

4) Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi.

5) Ilmu agama sudah tidak lagi difahami dan tidak dipelajari para manusia.

6) Lahirnya para Dajjal ( tukang dusta ) yang jumlahnya hampir 30 orang semuanya mengaku sebagai utusan Allah (Yang didewa-dewakan)

7) Adanya 2 golongan besar sama berbunuhan, dengan semboyan sama-sama akan menegakkan agama Islam.

8)Ilmu agama dicabut ( banyaknya A’lim Ulama’ yang meninggal dunia ).

9) Tersebarnya perzinahan kerana memperolehi izin rasmi untuk mendirikan tempat pelacuran/perzinahan dari setiap pemerintah yang bersangkutan.

10) Segala minuman keras seperti khamr (arak) sama diminum dengan berleluasa dan bebas, peminumnya sudah tidak lagi mengenal dosa, bahkan sebagai kebanggaan.

11) Jumlah orang lelaki lebih sedikit kerana sedikitnya bayi lelaki yang lahir, dan ramai kaum lelaki yang sama, mati/meninggal dunia.

12) Meluapnya jumlah kaum wanita melebihi kaum lelaki dengan perbandingan 50 berbanding seorang lelaki.

13) Banyak terjadi gempa bumi.

14) Keluarnya Sumber kekayaan dan perang di Timur Tengah (Iraq)

15) Zaman sudah dekat-mendekati.

16) Banyak terjadi perkara fitnah-menfitnah.

17) Banyaknya haraj, yakni bunuh-membunuh (Pembunuhan bermaharajalela dalam masyarakat kesan dari jahiliyah moden).

18) Banyaknya harta bagi setiap orang, sehingga menjadi bingung untuk membelanjakannya.

19) Ramai orang yang bermegahan dalam gedung-gedung besar.

20)  Orang berjalan lewat kubur sambil berkata “ Alangkah baiknya jika aku sahaja yang mengambil tempatnya “ kerana kecewa dengan kehidupan dunia. yang penuh huru-hara.”

21) Keluarnya Imam Mahdi Alaihissalam memerintah dunia secara aman dan adil selama 7 tahun sebelum Matahari Terbit Dari Barat, memperbetulkan iman dan kacau-bilau yang berlaku dengan membawa cara kehidupan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dan fitrah Islam yang sebenar.

TANTA-TANDA YANG BESAR AKAN DATANGNYA KIAMAT

1) Keluarnya dukhan (asap, kabut) berkepul-kepul

2) Keluarnya Al-Masikh ad-dajjal dari arah pertengahan antara Laut Syam dan Laut Yaman di Timur Tengah, mengaku sebagai Nabi Isa a.s, tuhan orang Kristian dan Yahudi.

3) Turunnya Nabiyullah Isa Alaihissalam dari langit sebagai bukti besar Islam bahawa Dajjal adalah bukannya Nabi Isa a.s yang diwar-warkan sebagai tuhan Kristian dan Yahudi.

4) Hancurnya Dajjal dibunuh Nabi Isa a.s dengan lembing yang dibawa baginda a.s.

5) Keluarnya bangsa Yakjuj Makjuj, meratap segala makanan dan minuman yang ada sehinggakan tiada saki-bakinya untuk Kaum Muslimin yang kelaparan dan kehausan. Mereka (Kaum Muslimin) mengikuti Nabi Isa a.s. ke suatu tempat tinggi dan hanya berbekalkan zikrullah sebagai penahan dahaga dan lapar.

6) Hancurnya Yakjuj Makjuj dan seluruh isi alam menjadi sesuci salju dan melimpah ruahnya sumber rezeki dan kekayaan berkat doa Nabi Isa a.s.

7) Adanya binatang ajaib muncul di waktu dhuha sehingga dapat berbicara dengan manusia

8)Wafatnya Nabi Isa a.s. di bumi Madinah.

9) Lenyapnya Al-Quran dari Mushaf dan hati (Al-Quran diangkat)

10) Wafatnya kaum Muslimin dari tiupan angin nyaman yang mencabut nyawa dari ketiak-ketiak mereka.

11) Seluruh manusia di dunia menjadi KAFIR.

12) Matahari terbit dan muncul dari arah barat.

13) Rusaknya Kaabah ( Baitullah ).

14) Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam, maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali, yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya.

Dalam proses dunia menuju kepada kehancuran, akan timbul kebanyakan wanita mendedahkan aurat mereka di khalayak ramai. Ia adalah salah satu daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang jelas sekali kelihatan. Hal tersebut jelas sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

“Pada umatku yang akan datang nanti, ada orang-orang lelaki yang menunggang pelana kuda yang menyerupai pelana unta, lalu turun ke pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi masih bertelanjang, di mana rambut kepala mereka seperti bonggol unta yang tinggi. Maka laknatlah mereka kerana mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Jika sesudah kamu nanti masih ada umat-umat lain tentunya wanita-wanita kamu akan melayani wanita-wanita mereka sebagaimana dahulu kamu dilayani oleh wanita-wanita bangsa-bangsa lain sebelum kamu.”

(HR Ahmad)

Dimaksudkan berpakaian tetapi bertelanjang ialah mereka memakai pakaian yang berbagai bentuk fesyen tetapi tidak berfungsi langsung untuk menutup aurat. Pakaian mereka tipis dan ketat sehingga menampakkan bentuk-bentuk anggota bandan seperti punggung, lengan, rambut, leher, dada, peha dan sebagainya. Keadaan wanita yang dimaksudkan ialah memperlihatkan rambut, bentuk tubuh, wajah, perhiasan-perhiasan dan gaya. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadits ini:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Di antara tanda-tanda telah hampirnya hari kiamat ialah akan timbulnya pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti bertelanjang.”

Dunia hari ini telah memaparkan kehidupan wanita-wanita bertabbaruj dan mendedahkan aurat. Mereka sering ditonjolkan melalui media massa dan dipermegahkan sebagai wanita yang berjaya di dalam kehidupan moden. Mereka muncul sebagai pengiklan fesyen pakaian dan perhiasan-perhiasan, model barangan mewah, artis, ratu cantik dan sebagainya.

Selain dari itu, tidak kurang juga wanita-wanita memakai rambut palsu, memakai selaput mata palsu, mencacah rambut, memakai dada plastik, mencukur alis mata dan sebagainya. Sesetengahnya melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan sifat-sifat kewanitaan.

Sesungguhnya kelakuan wanita-wanita yang dinyatakan di dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tadi adalah menyimpang dari syari’at dan peradaban. Ia juga merupakan jalan yang boleh merosakkan kehidupan orang-orang lelaki dari ajaran Islam. Timbulnya wanita-wanita bertabbaruj itu menyebabkan golongan lelaki rosak akhlak dan moral kerana tidak dapat mengawal kemahuan nafsu mereka. Inilah bencana yang paling besar berlaku di akhir zaman.

Beberapa kelompok dari seluruh dunia sedang berkumpul dan mulai menghitung mundur tanggal misterus yang telah dinanti2 ratusan tahun: 21 Desember 2012

Berbagai kelompok dari Amerika, Kanada dan Eropa, para pengikut sekte apokaliptis (kiamat) dan beberapa individu mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari terakhir dunia ini.

Mereka yang percaya bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2012, mendasarkan kepercayaan mereka pada kalender yang dibuat oleh suku Maya, yang ditemukan di reruntuhan di Mexico. Kebudayaan kuno ini dikenal atas kemampuannya di ilmu matematika dan astronomi.

Masyarakat Maya Kuno, yang dikenal maju ilmu matematika dan astronominya, mengikuti “perhitungan panjang” kalender yang mencapai 5,126 tahun. Ketika peta astronomi mereka dipindahkan ke kalender Gregorian, yang digunakan secara standar sekarang, waktu perhitungan bangsa Maya berhenti pada 21 Desember 2012.

Mereka yang percaya juga mengatakan adanya hubungan lain selain antara kalender maya dan kehancuran yang akan datang. Matahari akan terhubung lurus dengan pusat Tata Surya pertama kalinya semenjak 26000 tahun yang lalu, yang menandai puncak musim dingin. Beberapa orang mengatakan hal ini akan mempengaruhi aliran energi ke bumi, atau karena adanya sunspot dan sunflare yang jumlahnya membengkak, menyebabkan adanya efek terhadap medan magnet bumi.

Para ahli berusaha meredam skenario kiamat ini sebagai salah satu ramalan bohongan lagi, tapi sangat jelasm bahwa banyak sekali orang yang meramalkan adanya kemungkinan bencana besar pada tanggal tersebut.

“Anda harus mengerti, tidak akan ada sama sekali sisa,” kata Patrick Geryl kepada ABC News. “Kita harus akan memulai kembali semua kebudayaan dan kehidupan dari awal lagi.” Geryl, pekerja laboratorium berusia 53 tahun yang hidup di Belgia, keluar dari pekerjaannya dua tahun lalu setelah ia menabung sejumlah uang yang cukup digunakan sampai tahun 2012. Ia sekarang sedang mengumpulkan persediaan yang jika di daftar, mencapai 11 halaman lebih.

Geryl bukanlah satu2nya orang yang berpikir demikian, jika anda goggling “2012 the end of the world” akan ada sekitar 700.000 hit untuk anda klik. Lebih dari 6500 video telah diposting di YouTube. Ribuan buku jg menulis mengenai hal itu, mengikuti sukses buku Daniel Pinchbeck: “2012: The Return of Quetzalcoatl,” yang terjual ribuan kopi tiap bulannya semenjak dirilis bulan Mei lalu.

Tapi apa sih bencana besar di tanggal 21 Desember 2012 itu? ada yang mengatakan pembalikan titik magnet bumi, utara menjadi selatan, kemudian matahari terbit dari barat, yang memicu bencana alam diseluruh dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa tanggal tersebut adalah tanggal kebangkitan spiritual seluruh dunia.

Para ahli menertawakan hal ini. “Ramalan2 itu benar-benar nggak ada dasarnya sama sekali, apalagi di kebudayaan Maya yang kita kenal,” kata Stephen Houston, profesor antropologi di Brown University, yang adalah juga ahli tulisan hieroglif Maya. “Penggambaran bangsa maya tidak pernah menyebut2 hal ini.” katanya. Bangsa maya melihat bahwa tanggal tersebut adalah tanggal kalender mereka, tapi kemudian mengulang kalender mereka kembali tanpa adanya bencana sama sekali.

“Emang seperti itu, hal itu cuman ungkapan kegelisahan manusia di jaman kita, dan menemukan adanya preseden kuno mengenai hal itu, mereka langsung menghubung2kannya.” katanya. “Orang lebih cenderung percaya dengan kebijaksanaan kuno yang meramalkan kejadian di masa ini.”

Tapi bagaimana jika itu memang benar ………? 

Masih spekulasi perihal kapan datangnya hari kiamat. Dan prediksi ini bersumber dari para ahli yang bisa kita tarik benang merah dari penjelasan mereka masing-masing. Prediksi ini kita dapatkan berupa Hadist Rasulullah Saw, ramalan Bangsa (Peradaban Kaum) Maya, pengikut sekte Apokaliptis (kiamat),

TANDA-TANDA KIAMAT KECIL

1) Banyaknya bukit dan gunung yang telah lenyap dari tempatnya kerana pemusnahan dan pembinaan.

2) Banyak terjadi gempa bumi di mana-mana.

3) Orang-orang congkak & bongkak sama menjadi Kepala Pimpinan.

4) Orang yang kukuh dan kuat agamanya dalam mengamalkan agamanya ibarat orang yang menggenggam bara api, kerana sudah tidak adanya orang lain yang mahu membantunya di waktu orang lain meninggalkan sunnah dan syariat Islam.

5) Banyaknya orang bodoh Al-Quran yang rajin beribadat, sehingga mudah dirayu iblis dan syaitan.

6) Adanya orang yang ahli membaca Al-Quran, tetapi fasik, yakni meninggalkan solat dianggap mudah & remeh.

7) Al-Quran dijual-belikan ( bermaksud mencari faedah sendiri ) jika ada pelaburannya mahu membacanya, jika tidak, tidak mahu membacanya.

8)Orang sama memperbaiki masjid-masjidnya, tetapi tidak mahu memelihara ibadahnya dalam masjid itu. Contohnya;- sudah jarang orang yang beri’tikaf atau berjemaah di masjid itu, selain setiap Maghrib sahaja, kalau tidak waktu Maghrib masjid senantiasa kosong.

9) Banyak turun hujan, akan tetapi sedikit tumbuh-tumbuhan.

10) Banyak orang menjadi kepala pimpinan, akan tetapi jarang sekali yang dapat dipercaya.

11) Ramai para Salihin (orang-orang soleh) meninggal dunia.

12) Banyaknya anak yang berani terhadap orang tuanya ( derhaka terhadap orang tuanya ).

13) Terdapat hujan di musim kemarau.

14) Para pendusta dianggap benar, dan orang yang jujur dibohongi dan tidak dipercaya lagi.

15) Banyaknya pengkhianat yang dipercaya dan orang yang dipercaya dikhianati.

16) Orang yang jauh menjadi akrab dan sanak famili pula menjadi jauh dan terputus.

17) Setiap desa dikepalai orang-orang munafik.

18) Setiap pasar dikepalai orang-orang jahat dan ahli maksiat.

19) Tempat-tempat pengimaman sama dihias.

20) Banyak hati manusia yang lupa terhadap Allah.

21) Banyaknya anak dari perzinahan.

22) Banyaknya minuman keras (arak).

23) Perdagangan menjadi banyak dan ramai, ramai kaum wanita (isteri) yang membantu suaminya dalam masalah perdagangan itu.

24) Banyak manusia memutus tali persaudaraan.

25) Pemimpin dan orang-orang yang menerima amanat menganggap sebagai sudah seperti menerima ghanimah (rampasan harta perang).

26) Orang kaya dan pemimpin sudah sama berat mengeluarkan zakat seperti halnya berat membayar tanggungan kerana pembolotan harta.

27) Ramai orang menuntut ilmu tidak kerana agamanya, akan tetapi dengan maksud memperoleh pangkat dan kedudukan.

28) Banyaknya kaum suami yang menuruti kehendak isterinya, berani terhadap ibunya, dekat dengan kawannya tetapi jauh dari ayahnya.

29) Di dalam masjid sama mengeras-ngeraskan suaranya.

30) Banyak orang yang dimuliakan kerana dikhuatirkan keburukannya.

31) Para pembesar dan penguasa sama berbuat zina.

32) Banyaknya pemuda yang menjadi ratu (pondan).

33) Adanya orang yang membunuh saudaranya, tetapi ia tidak tahu apa sebabnya ia membunuh saudaranya itu.

34) Orang-orang yang rendah sama menjadi pangkat.

35) Orang-orang mulia menjadi rendah, yakni tidak menjadi pangkat. Orang mulia di sini adalah orang yang ketika memperoleh kedudukan ia tidak sombong dan tidak lupa terhadap keadaan sebelum memperoleh pangkat dan kedudukan.

36) Kitab suci Al-Quran dihina dan diremehkan.

37) Agama Islam ibarat orang dalam rantauan.

38) Ramai orang kahwin di jalan-jalan.

39) Dua saudara seayah dan seibu sama berselisih dan bertentangan.

40) Orang perang memakai upah.

41) Adanya para wanita menjadi Sultan, yakni memegang kekuasaan.

42) Adanya orang-orang bodoh menjadi pemimpin.

43) Orang besar tidak menyayangi kaum rendahan (rakyat kecil dan sebaliknya).

44) Tujuan hidup setiap orang hanya memikirkan keperluan perutnya tetapi tidak memikirkan agamanya.

45) Wanita (isteri) dijadikan kiblat oleh suami, yakni lelaki (suami) tidak berani mengerjakan sesuatu selama belum minta izin pada isterinya.

46) Dirham & dinar dianggap sebagai agama setiap manusia. Maksudnya, kehidupannya di dunia hanya dipergunakan untuk mencari wang.

47) Orang alim dibunuh sama seperti halnya membunuh anjing.

48) Orang alim sudah tidak ditaati.

49) Orang alim sudah tidak disenangi.

50) Adanya harta pusaka (warisan) tidak dibahagi.

51) Banyaknya orang yang sama mengadu jika barang dagangannya tidak beruntung.

52) Orang kaya sama dimuliakan kerana harta bendanya.

53) Banyaknya terjadi perceraian suami isteri.

54) Banyak terjadi kematian secara mendadak.

55) Banyak lelaki menyerupai kaum wanita, dan banyak kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki.

56) Al-Quran dilagu-lagukan untuk permainan seruling..

57) Pemuda sama naik mimbar.

58) Banyak gerombolan (golongan) tubuhnya tubuh manusia, akan tetapi hatinya adalah hati syaitan (jahat).

59) Banyak terjadi pembunuhan.

60) Meluapnya kaum wanita, sehingga terjadi 50 wanita hanya diduduki seorang lelaki. Maksudnya, seorang lelaki itu mempunyai keluarga wanita banyaknya 50 orang, dari anaknya, saudaranya, cucunya dan lain-lain, yang semuanya dalam tanggungan seorang lelaki.

61) Orang-orang alim (para Ulama’) sama condong terhadap pemerintah lalu menghalalkan barang yang haram, dan mengharamkan barang yang halal seperti lesen arak,dan judi dihalalkan manakala lesen berniaga di tepi jalan diharamkan oleh penguasa tempatan.

62) Banyaknya harta riba dan rasuah wang.

63) Banyak orang gemuk naik mimbar. Maksudnya, ramai orang yang berkhutbah tidak merasa takut terhadap kejadian di Akhirat, mereka sama berpidato dan mempermudahkan nasihat urusan Akhirat.

64) Banyaknya hati yang rusak bagi para manusia (Gelisah)..

65) Banyaknya orang yang bermegah dan meninggikan bangunan rumahnya.

66) Banyak orang yang memperjual belikan hukum (undang-undang yang diadili dengan wang rasuah dan suapan).

67) Banyak orang yang mempermudah masalah talak (perceraian).

68) Banyak orang menjual hukum. Maksudnya, menerima harta kerana perihal agama atau rela mengorbankan agamanya asal tidak korban harta bendanya

TANDA-TANDA KIAMAT BESAR

1) Seorang hamba sahaya perempuan dikahwini tuannya.

2) Orang-orang miskin dan pekerjaannya mengembala kambing tiba-tiba menjadi para pemimpin manusia banyak.

3) Para pengembala yang sama, bermegah-megahan dengan gedung-gedung besar dan tinggi-tinggi.

4) Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi.

5) Ilmu agama sudah tidak lagi difahami dan tidak dipelajari para manusia.

6) Lahirnya para Dajjal ( tukang dusta ) yang jumlahnya hampir 30 orang semuanya mengaku sebagai utusan Allah (Yang didewa-dewakan)

7) Adanya 2 golongan besar sama berbunuhan, dengan semboyan sama-sama akan menegakkan agama Islam.

8)Ilmu agama dicabut ( banyaknya A’lim Ulama’ yang meninggal dunia ).

9) Tersebarnya perzinahan kerana memperolehi izin rasmi untuk mendirikan tempat pelacuran/perzinahan dari setiap pemerintah yang bersangkutan.

10) Segala minuman keras seperti khamr (arak) sama diminum dengan berleluasa dan bebas, peminumnya sudah tidak lagi mengenal dosa, bahkan sebagai kebanggaan.

11) Jumlah orang lelaki lebih sedikit kerana sedikitnya bayi lelaki yang lahir, dan ramai kaum lelaki yang sama, mati/meninggal dunia.

12) Meluapnya jumlah kaum wanita melebihi kaum lelaki dengan perbandingan 50 berbanding seorang lelaki.

13) Banyak terjadi gempa bumi.

14) Keluarnya Sumber kekayaan dan perang di Timur Tengah (Iraq)

15) Zaman sudah dekat-mendekati.

16) Banyak terjadi perkara fitnah-menfitnah.

17) Banyaknya haraj, yakni bunuh-membunuh (Pembunuhan bermaharajalela dalam masyarakat kesan dari jahiliyah moden).

18) Banyaknya harta bagi setiap orang, sehingga menjadi bingung untuk membelanjakannya.

19) Ramai orang yang bermegahan dalam gedung-gedung besar.

20)  Orang berjalan lewat kubur sambil berkata “ Alangkah baiknya jika aku sahaja yang mengambil tempatnya “ kerana kecewa dengan kehidupan dunia. yang penuh huru-hara.”

21) Keluarnya Imam Mahdi Alaihissalam memerintah dunia secara aman dan adil selama 7 tahun sebelum Matahari Terbit Dari Barat, memperbetulkan iman dan kacau-bilau yang berlaku dengan membawa cara kehidupan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dan fitrah Islam yang sebenar.

TANDA-TANDA YANG BESAR AKAN DATANGNYA KIAMAT

1) Keluarnya dukhan (asap, kabut) berkepul-kepul

2) Keluarnya Al-Masikh ad-dajjal dari arah pertengahan antara Laut Syam dan Laut Yaman di Timur Tengah, mengaku sebagai Nabi Isa a.s, tuhan orang Kristian dan Yahudi.

3) Turunnya Nabiyullah Isa Alaihissalam dari langit sebagai bukti besar Islam bahawa Dajjal adalah bukannya Nabi Isa a.s yang diwar-warkan sebagai tuhan Kristian dan Yahudi.

4) Hancurnya Dajjal dibunuh Nabi Isa a.s dengan lembing yang dibawa baginda a.s.

5) Keluarnya bangsa Yakjuj Makjuj, meratap segala makanan dan minuman yang ada sehinggakan tiada saki-bakinya untuk Kaum Muslimin yang kelaparan dan kehausan. Mereka (Kaum Muslimin) mengikuti Nabi Isa a.s. ke suatu tempat tinggi dan hanya berbekalkan zikrullah sebagai penahan dahaga dan lapar.

6) Hancurnya Yakjuj Makjuj dan seluruh isi alam menjadi sesuci salju dan melimpah ruahnya sumber rezeki dan kekayaan berkat doa Nabi Isa a.s.

7) Adanya binatang ajaib muncul di waktu dhuha sehingga dapat berbicara dengan manusia

8)Wafatnya Nabi Isa a.s. di bumi Madinah.

9) Lenyapnya Al-Quran dari Mushaf dan hati (Al-Quran diangkat)

10) Wafatnya kaum Muslimin dari tiupan angin nyaman yang mencabut nyawa dari ketiak-ketiak mereka.

11) Seluruh manusia di dunia menjadi KAFIR.

12) Matahari terbit dan muncul dari arah barat.

13) Rusaknya Kaabah ( Baitullah ).

14) Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam, maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali, yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya.

Dalam proses dunia menuju kepada kehancuran, akan timbul kebanyakan wanita mendedahkan aurat mereka di khalayak ramai. Ia adalah salah satu daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang jelas sekali kelihatan. Hal tersebut jelas sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

“Pada umatku yang akan datang nanti, ada orang-orang lelaki yang menunggang pelana kuda yang menyerupai pelana unta, lalu turun ke pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi masih bertelanjang, di mana rambut kepala mereka seperti bonggol unta yang tinggi. Maka laknatlah mereka kerana mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Jika sesudah kamu nanti masih ada umat-umat lain tentunya wanita-wanita kamu akan melayani wanita-wanita mereka sebagaimana dahulu kamu dilayani oleh wanita-wanita bangsa-bangsa lain sebelum kamu.”

(HR Ahmad)

Dimaksudkan berpakaian tetapi bertelanjang ialah mereka memakai pakaian yang berbagai bentuk fesyen tetapi tidak berfungsi langsung untuk menutup aurat. Pakaian mereka tipis dan ketat sehingga menampakkan bentuk-bentuk anggota bandan seperti punggung, lengan, rambut, leher, dada, peha dan sebagainya. Keadaan wanita yang dimaksudkan ialah memperlihatkan rambut, bentuk tubuh, wajah, perhiasan-perhiasan dan gaya. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadits ini:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Di antara tanda-tanda telah hampirnya hari kiamat ialah akan timbulnya pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti bertelanjang.”

Dunia hari ini telah memaparkan kehidupan wanita-wanita bertabbaruj dan mendedahkan aurat. Mereka sering ditonjolkan melalui media massa dan dipermegahkan sebagai wanita yang berjaya di dalam kehidupan moden. Mereka muncul sebagai pengiklan fesyen pakaian dan perhiasan-perhiasan, model barangan mewah, artis, ratu cantik dan sebagainya.

Selain dari itu, tidak kurang juga wanita-wanita memakai rambut palsu, memakai selaput mata palsu, mencacah rambut, memakai dada plastik, mencukur alis mata dan sebagainya. Sesetengahnya melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan sifat-sifat kewanitaan.

Sesungguhnya kelakuan wanita-wanita yang dinyatakan di dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tadi adalah menyimpang dari syari’at dan peradaban. Ia juga merupakan jalan yang boleh merosakkan kehidupan orang-orang lelaki dari ajaran Islam. Timbulnya wanita-wanita bertabbaruj itu menyebabkan golongan lelaki rosak akhlak dan moral kerana tidak dapat mengawal kemahuan nafsu mereka. Inilah bencana yang paling besar berlaku di akhir zaman.

Beberapa kelompok dari seluruh dunia sedang berkumpul dan mulai menghitung mundur tanggal misterus yang telah dinanti2 ratusan tahun: 21 Desember 2012

Berbagai kelompok dari Amerika, Kanada dan Eropa, para pengikut sekte apokaliptis (kiamat) dan beberapa individu mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari terakhir dunia ini.

Mereka yang percaya bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2012, mendasarkan kepercayaan mereka pada kalender yang dibuat oleh suku Maya, yang ditemukan di reruntuhan di Mexico. Kebudayaan kuno ini dikenal atas kemampuannya di ilmu matematika dan astronomi.

Masyarakat Maya Kuno, yang dikenal maju ilmu matematika dan astronominya, mengikuti “perhitungan panjang” kalender yang mencapai 5,126 tahun. Ketika peta astronomi mereka dipindahkan ke kalender Gregorian, yang digunakan secara standar sekarang, waktu perhitungan bangsa Maya berhenti pada 21 Desember 2012.

Mereka yang percaya juga mengatakan adanya hubungan lain selain antara kalender maya dan kehancuran yang akan datang. Matahari akan terhubung lurus dengan pusat Tata Surya pertama kalinya semenjak 26000 tahun yang lalu, yang menandai puncak musim dingin. Beberapa orang mengatakan hal ini akan mempengaruhi aliran energi ke bumi, atau karena adanya sunspot dan sunflare yang jumlahnya membengkak, menyebabkan adanya efek terhadap medan magnet bumi.

Para ahli berusaha meredam skenario kiamat ini sebagai salah satu ramalan bohongan lagi, tapi sangat jelasm bahwa banyak sekali orang yang meramalkan adanya kemungkinan bencana besar pada tanggal tersebut.

“Anda harus mengerti, tidak akan ada sama sekali sisa,” kata Patrick Geryl kepada ABC News. “Kita harus akan memulai kembali semua kebudayaan dan kehidupan dari awal lagi.” Geryl, pekerja laboratorium berusia 53 tahun yang hidup di Belgia, keluar dari pekerjaannya dua tahun lalu setelah ia menabung sejumlah uang yang cukup digunakan sampai tahun 2012. Ia sekarang sedang mengumpulkan persediaan yang jika di daftar, mencapai 11 halaman lebih.

Geryl bukanlah satu2nya orang yang berpikir demikian, jika anda goggling “2012 the end of the world” akan ada sekitar 700.000 hit untuk anda klik. Lebih dari 6500 video telah diposting di YouTube. Ribuan buku jg menulis mengenai hal itu, mengikuti sukses buku Daniel Pinchbeck: “2012: The Return of Quetzalcoatl,” yang terjual ribuan kopi tiap bulannya semenjak dirilis bulan Mei lalu.

Tapi apa sih bencana besar di tanggal 21 Desember 2012 itu? ada yang mengatakan pembalikan titik magnet bumi, utara menjadi selatan, kemudian matahari terbit dari barat, yang memicu bencana alam diseluruh dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa tanggal tersebut adalah tanggal kebangkitan spiritual seluruh dunia.

Para ahli menertawakan hal ini. “Ramalan2 itu benar-benar nggak ada dasarnya sama sekali, apalagi di kebudayaan Maya yang kita kenal,” kata Stephen Houston, profesor antropologi di Brown University, yang adalah juga ahli tulisan hieroglif Maya. “Penggambaran bangsa maya tidak pernah menyebut2 hal ini.” katanya. Bangsa maya melihat bahwa tanggal tersebut adalah tanggal kalender mereka, tapi kemudian mengulang kalender mereka kembali tanpa adanya bencana sama sekali.

“Emang seperti itu, hal itu cuman ungkapan kegelisahan manusia di jaman kita, dan menemukan adanya preseden kuno mengenai hal itu, mereka langsung menghubung2kannya.” katanya. “Orang lebih cenderung percaya dengan kebijaksanaan kuno yang meramalkan kejadian di masa ini.”

Tapi bagaimana jika itu memang benar ………?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: